MONA OG TERJE
Vi, Terje og Mona, bor og driver landbruk med korn, gras og kjøttproduksjon på Evenrud gård, på Hemnes i Aurskog-Høland. Vi startet opp med Boergeiter i 2014, den gamle garasjen ble isolert og bygget om til et trivelig lite geitefjøs, og med hjelp fra gode naboer ble gjerder satt opp rundt sommerbeiter, skogsområder og vintergard. Vi kjøpte inn 2 geiter og 3 killinger, og dette var starten på "Evenrud Boergeit".
Året etter kjøpte vi inn noen flere dyr og bygget opp besetningen sakte men sikkert. Det lille fjøset ble fort trangt og deler av låven ble  bygget om til husdyrrom med plass til minst 23 vinterfôra geiter samt en liten flokk med ungdyr. Det opprinnelige fjøset ble bukkefjøs med plass til 4-5 vinterfôra bukker. Vi har lagt oss på en linje der vi har beregnet langt større plass pr dyr enn det som er minimumskravene både ift konvensjonelle og økologisk retningslinjer, dette fordi vi ser at geiter trenger god plass!, og det gir betydelig større trivsel og bedre dyrevelferd.
Vi jobber målretta med utvikling av den norske Boergeita, fokuset vårt er friske, sunne og sterke dyr med god kjøttfylde. For å unngå innavl bruker vi hvert år avlsmateriale fra utenlandske bukker på noen av geitene våre, vi er kurset og godkjent for inseminering av egne dyr. De resterende geitene blir bedekket av de beste bukkene våre, og på denne måten får vi et større avlsmateriale å jobbe med og kan plukke ut de beste dyra for videre avl.
"Evenrud Boergeit" er medlem av NSG (Norsk Sau og Geit"), NorBoer (Raselag for norsk Boergeit), Ammegietkontrollen og KSL (Kvalitetssikring i Landbruket) og er klassifisert som "friskere geiter" besetning. Vi har strenge krav til smittevern og er godkjent for salg av livdyr.
Alle dyra våre har tilgang til uteareal i forbindelse med fjøsene i innefôringsperioden, da kan de gå ut og inn som de selv vil. I den strengeste kulda, eller når det blåser kraftig og snør tett, holder de seg for det meste innendørs i den varme og tørre talla i fjøsene, da hender det vi lukker dørene så de får det lunt og godt, det setter de stor pris på.
Hva spiser geitene våre? Om sommeren går geitene på beiter med grønt gras, i tillegg får de kratt og lauvtrær som de kan kose seg med på beitet, vi har også noen skogsbeiter de kan bruke i perioder. I innefôringsperioden får de tørt høy, tørr silo, bartrær og i tillegg noe kraftfôr i perioden før og etter kjeing. De har hele året fri tilgang på saltstein, vitaminer og mineraler.
Vi slakter kje i nov/des og jan/feb, og selger kjekjøtt som hele/halve slakt ferdig delt og vakuumpakket, eller som stykningsdeler som lår, bog, sadel osv for de som ikke ønsker hele/halve dyr. Våre gode og populære pølser og hamburgere av geitekjøtt får vi laget på et godkjent anlegg her på Hemnes, på "Halvorsrud vilt- og gårdsslakteri" som eies og drives av Thor Aage Veiby. Skikkelig kortreist produksjon!
Vi selger også beredte skinn fra både geit og kje og bruker et garveri i Norge. "Granberg Garveri" på Ølensvåg i Ølen er kanskje det eneste garveriet vi har igjen her i Norge, og det er av stor betydning for oss at skinnene ikke blir sendt til utlandet for å bli garvet. Skinn har vi stort sett for salg hele året.
Salgskanalene våre er i hovedsak Reko-Ring, rett fra gården, websiden vår, facebook og diverse matfestivaler og julemarkeder.
HER ER VI

ØVRE DALSROEN

1970 HEMNES

TLF.: 928 50 807

E-POST: mstormark@yahoo.no

FØLG OSS!
  • Facebook - Grey Circle
Gule_Sider®_Kart.jpg